Γενικά Στοιχεία

Η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. έχει ως μετόχους τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & τον δήμο Παξών. Βασικός σκοπός της είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Π.Ε. Κέρκυρας.

Πλήρης Επωνυμία υποψήφιου φορέα: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Νομική μορφή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έτος σύστασης: 2023

Έδρα και γενικά στοιχεία της ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.:

Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων

Δήμος: Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Ταχ. Δ/νση: Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, ΤΚ 49100, Κέρκυρα

Αριθμός τηλεφώνου: 26610 34854

Εmail: info@kapodistriaki.gr

URL: www.kapodistriaki.gr

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας είναι τριάντα (30) χρόνια. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν τη λήξη της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Μετοχική Σύνθεση

ΦΟΡΕΑΣ

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπ. Νήσων

Δήμος Παξών

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ

1.600

400

2.000

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

80

20

100